Demanti izjave gradonačelnika Beljaka

Gostujući u emisiji Radio Samobora, "Tribnina gradonačelnika, g. Beljak iznio je jednu tvrdnju koja ne odgovara isitini.

 

„Poštovani građani grada Samobora,

U emisiji Radio Samobor Tribina gradonačelnika od 23.03.2017. g. na pitanje voditelja postavljeno iz Samoborskog otoka „Kako grad misli riješiti problem prelaska preko Save, s obzirom na to da ljudi imaju s druge strane poljoprivredna zemljišta, a privatna skela je prestala sa radom dok je društvena uništena i devastirana“, g. Beljak odgovara „Da, društvenu skelu je uništio i devastirao HDZ…..“

Ovim putem želimo podsjetiti g. Beljaka na činjenično stanje oko prijevoza skelom preko Save.

Grad Samobor izdao je koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti – javni prijevoz skelom, osoba i stvari temeljem ugovora o koncesiji sklopljenog 19.12.2012.g., klasa: 342-01/12-01/3, urbroj: 238-11.10-02/01-12-8. Navedena koncesija izdana je prema Zakonu o koncesijama (Narodne novine 125/2008)

Temeljem novog Zakona o koncesijama (Narodne novine 143/12) koji je stupio na snagu 29.12.2012.g., grad Samobor je kao davatelj koncesije bio dužan provesti propisane postupke i prilagoditi izdane koncesije za obavljanje riječnog prijevoza novom Zakonu.

Grad Samobor je temeljem Zakona o koncesijama ovlašteni davatelj koncesije, pa tako grad Samobor odlučuje koliko će koncesija izdati i pod kojim uvjetima, a sve sukladno postupcima propisanim Zakonom.

Temeljem gore navedenih činjenica jasno je da je grad Samobor nadležan za izdavanje koncesije za riječni prijevoz preko Save, jasno je da grad Samobor određuje i broj izdanih koncesija za prijevoz skelom preko Save i određuje uvjete koncesije koji su uneseni u ugovor.

Gradom Samoborom trebao bi upravljati gradonačelnik, a za vrijeme sklapanja navedenog ugovora, koliko nam je poznato gradonačelnik Samobora je bio g. Beljak, kojeg ovim putem obavještavamo da skela uredno plovi prema Ugovoru