Moramo više - možemo bolje!

GOSPODARSTVO

 • Oživljavanje poslovnih zona kroz prilagodbu zakonske regulative i sustava poticaja
 • Iznalaženje rješenja za smanjenje cijene gradskog prijevoza
 • Smanjenje cijene odvoza otpada

TURIZAM

 • Izgradnja 20 km biciklističkih staza
 • Pokretanje razrješenja pitanja Šmidhena
 • Izrada dugoročne strategije razvoja turizma u Samoboru

OBRAZOVANJE

 • Izgradnja škole u Farkaševcu
 • Stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave

ZDRAVSTVO

 • Subvencioniranje rada specijalističkih ambulanti u domu zdravlja Samobor
 • Proširenje kapaciteta i uvjeta rada fizikalne terapije u domu zdravlja Samobor

EU FONDOVI

 • Pretvaranje poduzetničkog centra u razvojnu agenciju SARA
 • Donošenje svih strateških dokumenata potrebnih za brži razvoj grada
 • Izrada i priprema projekata koje možemo fufinancirati iz fondova EU