Gradski odbor

2 prosinca, 2021

Tomislav Božić

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Luka Kovačević Belak

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Martina Hainešek

potpredsjednica GO HDZ-a Samobor

Sonja Horvat

članica Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Matija Hržić

predsjednik GO HDZ-a Samobor

Lorena Kmetić

članica Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Lovro Mihelić

tajnik GO HDZ-a Samobor

Robert Mogut

potpredsjednik GO HDZ-a Samobor

Ivan Pap

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Anamarija Raić

članica Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Davor Ivo Stier

zastupnik u Saboru Republike Hrvatske

Marijan Šoić

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Matija Šoić

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Željko Tomašinec

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Ivica Horvatinović

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Marija Rajaković

članica Gradskog odbora HDZ-a Samobor

Sandro Skansi

član Gradskog odbora HDZ-a Samobor