Povijest

17 travnja, 2020

Organizacija Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Samoboru osnovana je tijekom povijesnog razdoblja za Republiku Hrvatsku, u siječnju 1990. godine. Općinska organizacija HDZ-a Samobor formalno je ustrojena 20. veljače 1990. Najveći napori u političkom djelovanju tijekom tog razdoblja bili su usmjereni prema uspostavi višestranačja.

dr. Franjo Tuđman (Veliko Trgovišće, 14. svibnja 1922. – Zagreb, 10. prosinca 1999.), hrvatski povjesničar, akademik HAZU-a, državnik, prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske i vrhovnik Hrvatske vojske, utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice

Nakon održavanja prvih parlamentarnih i višestranačkih izbora višestranačko Vijeće skupštine općine Samobor uspostavljeno je 22. svibnja, a izbori za Hrvatski sabor dovršeni su 30. svibnja 1990.

Tijekom 1990. godine osnivaju se temeljni ogranci HDZ-a, a 9. prosinca 1990. održana je prva Izborna skupština na kojoj je izabran Općinski odbor HDZ-a Samobor. Samoborski izaslanici sudjelovali su 19. siječnja 1991. u radu Izborne skupštine gradske organizacije HDZ-a Zagreb, nakon čega je uspostavljen Područni odbor HDZ-a Samobor.

Za povijesni referendum 19. svibnja 1991. HDZ je gotovo sam ustrojio 98 biračkih odbora. Republika Hrvatska proglasila se suverenom i samostalnom državom 25. lipnja 1991. U tim je danima HDZ pokrenuo organiziranje Mladeži HDZ-a, preustroj mjesnih zajednica, osnivanje ogranaka, uspostavljanje lokalne vlasti, mjesne zajednice, a u Samoboru se izrađuju Gospodarski program razvitka Samobora, Program kulturnih aktivnosti i dr.

Sljedeće je razdoblje bilo obilježeno burnim događajima agresije na Hrvatsku. Tih je mjeseci sve posvećeno obrani Hrvatske. U Samoboru se osnivaju krizni stožeri, civilna zaštita, narodna zaštita, tečajevi prve pomoći te skloništa za civile.

U rujnu je okružena zloglasna kasarna Sedam sekretara SKOJ-a u Samoboru, a koja je oslobođena 7. listopada 1991. Borbena djelovanja počela su 6. listopada 1991. u 16,30 sati, a trajala su sve do 21,30 sati. Idućega dana, 7. listopada, u 6,30 sati snage tadašnje JNA predale su se oružanim snagama MUP-a pod zapovjedništvom Željka Sačića i oružanim snagama HV-a, odnosno 8. samoborskoj brigadi pod zapovjedništvom Adolfa Paara. Kasnije je 8. samoborska brigada preimenovana u 151. samoborsku brigadu te je bila među prvim oslobođenim vojarnama na tadašnjem proširenom području Zagreba. Ustrojavala su se stalna dežurstva, službe motrenja te dolazi do suradnje s vatrogasnim društvima.

Na izborima u ljetu 1992. Samobor je po odazivu sveukupnog broja birača bio treći grad po izlaznosti u Hrvatskoj. I u samoborskom se HDZ-u sve više bavi političkim radom. Klub HDZ-a u Perkovčevoj ulici svečano je otvoren 25. rujna 1993., a 29. studenoga 1997. utemeljena je Gradska organizacija Mladeži HDZ-a.
Ostale izborne skupštine održane su 15. svibnja 1993., 24. rujna 1995., 10. siječnja 1998., 1. travnja 2000., 23. ožujka 2002. te 13. ožujka 2004.
HDZ je uz politički rad organizirao proslave Dana Grada, Dana državnosti, brojne izlete u Hrvatsko zagorje, Knin, Slunj, Modruš, Međimurje, Hrvatsku Kostajnicu, Vukovar, Ilok i dr.