Prikupljanje materijalne pomoći za raseljene Ukrajince

11 ožujka, 2022 | hdzadmin

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, u skladu s uputama Hrvatskog Crvenog križa, započelo je akciju prikupljanja materijalne humanitarne pomoći za ljude pristigle iz Ukrajine.

Samoborski Crveni križ humanitarnu pomoć za raseljene Ukrajince prikuplja od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati na adresi Ulica Miroslava Krleže 5 te od 8 do 19 sati u Ulici Ilirskog pokreta 2.

Za sva pitanja i informacije može ih se kontaktirati na e-mail info@crvenikrizsamobor.hr i na telefon 33 61 681.

Hrvatski Crveni križ definirao je sadržaj paketa za krajnje korisnike i njegovo okvirno trajanje prema broju osoba koje ga primaju. Tako bi prehrambeni i higijenski paket predviđen za dvije osobe trebao sadržavati artikle za 15 dana, a dječji paket za jedno dijete također sadržaj dostatan za 15 dana upotrebe.

Preuzeto sa: radiosamobor.hr.

Povezane objave